NYMØLLE BÆK

Venlig Hilsen

Christian Svendsen Undervandsjagtklubben

Gerhard Brandt Jørgensen Sportsfiskerforeningen VPU

Foreningssamarbejde om bedre vandmiljø på Djursland.

Undervandsjaktklubben Nemo og Sportsfiskerforeningen for Grenå og omegn har fundet sammen om, at vandløbsrestaurering bedst løses i fællesskab, og en af de mest effektive metoder til forbedring af vandmiljøet er at udlægge gydegrus, som foruden at være godt for alle vandløbets fisk og mikroorganismer også ilter vandet, og selv om fiskeklubber generelt er en del ældre end undervandsjagtklubber, så er der mange ting, som de to foreninger har fællesskab i.

Lørdag den 12 oktober mødtes de to foreninger ved Nymølle bæk, på en strækning langs Møllerup Gods, hvor bl.a. Anne Sophie Gamborg er lodsejer. De to foreninger udlagde 5m3 gydegrus i den nedre del af Nymølle bæk, hvor der er over en meter fald på vandløbet, krat og skov langs vandløbet gjorde kørsel med trillebøre vanskelig, men vi bemærkede, at 10meter bræmmerne langs de dyrkede marker var velegnede til færdsel ved evt. kommende grusudlægning i Nymølle bæk. Undervandsjaktklubben havde i øvrigt selv betalt for både grus og levering.

NaturErhvervstyrelsen og Naturstyrelsen har i øvrigt afsat 72mio. kr. til vandløbsrestaurering, som både Norddjurs og Syddjurs kommuner har haft mulighed for, at søge penge fra. Hvor meget de to kommuner har søgt om ved NaturErhvervstyrelsen og Naturstyrelsen ved hverken Undervandsjaktklubben eller Sportsfiskerforeningen, men vi glæder os til og se, at nogle af de mange penge vil blive omsat i konkrete projekter, og ifølge NaturErhvervstyrelsen slutter ansøgningsfristen den 15. oktober.

Arbejdsholdet efter endt arbejdsdag.