FISK OG FANGSTER

På de følgende sider kan du se fangster, top 10 lister, statistikker og fiskebilleder. Husk at også genudsatte fisk skal indrapporteres. Skriv evt. ca.  længde. Husk at fangster skal indberettes efter 48 timer efter fangst.

Desværre er det ikke muligt længere at indberette fangster direkte på vores hjemmeside mere, da firmaet som havde vores hjemmeside før er blevet opkøbt af One.com som desværre ikke tilbyder denne mulighed.

Derfor skal fangster indberettes direkte til mig på sms 20124966 eller mail: lars.h.pedersen@stofanet.dk


Skriv Fangststed:
Zone 1 - Fra Vedø til Fannerup

Zone 2 - Fra Fannerup til skiltet ved crossbanen
Zone 3 - Bystykket
Zone 4 - Sydkanalen 

Skriv gerne

Han/hun
Agn
Aflivet eller genudsat


HUSK AT VED ANONYM INDBERETNING SKAL MEDLEMSNUMMER OPLYSES!