BILLEDER FRA FISKEVANDET

Skilt som står ved alle de nye stræk. Dette er fra det øverste stykke ved Vedø. Men teksten skulle være til at forstå.
Skilt som står ved alle de nye stræk. Dette er fra det øverste stykke ved Vedø. Men teksten skulle være til at forstå.
Skilt som står ca. 50m opstrøms Vedøbækkens udløb. Teksten siger vel sig selv, og skal overholdes.
Skilt som står ca. 50m opstrøms Vedøbækkens udløb. Teksten siger vel sig selv, og skal overholdes.
Broen hvor Ryom å deler sig i Nord og Sydkanal 200 meter opstrøms. Gode parkeringsforhold.
Broen hvor Ryom å deler sig i Nord og Sydkanal 200 meter opstrøms. Gode parkeringsforhold.
Nedstrøms broen ved Ryom å delingen.
Nedstrøms broen ved Ryom å delingen.
Opstrøms Vedø broen. Bemærk Vedøbækkens udløb i toppen af billedet. God fiskeplads hele sæsonen igennem.
Gode parkeringsmuligheder.
Opstrøms Vedø broen. Bemærk Vedøbækkens udløb i toppen af billedet. God fiskeplads hele sæsonen igennem. Gode parkeringsmuligheder.
Vedø set nedstrøms broen. Fin fiskeplads hele vejen ned igennem skoven til Sivested Odde. Gode parkerings muligheder.
Vedø set nedstrøms broen. Fin fiskeplads hele vejen ned igennem skoven til Sivested Odde. Gode parkerings muligheder.
Fine fiskepladser speciel sidst på sæsonen hele vejen op igennem skoven. Gode parkerings muligheder.
Fine fiskepladser speciel sidst på sæsonen hele vejen op igennem skoven. Gode parkerings muligheder.
Nedstrøms Sivested Odde broen. Her er et langt stykke som ikke mange fisker på. Men der er fine pladser helt ned til den næste bro. Fine parkeringsmuligheder.
Nedstrøms Sivested Odde broen. Her er et langt stykke som ikke mange fisker på. Men der er fine pladser helt ned til den næste bro. Fine parkeringsmuligheder.
Opstrøms broen i Sivested by. Det lange stykke ned til broen kan holde mange fisk, specielt sent på sæsonen.
Gode parkeringsmuligheder
Opstrøms broen i Sivested by. Det lange stykke ned til broen kan holde mange fisk, specielt sent på sæsonen. Gode parkeringsmuligheder
Nedstrøms broen i Sivested. Dette stykke kan været svært at fiske pga. høje siv. Men der kan stå mange fisk, så prøv at lave nogle huller og smid en spinner ud. Måske du bliver overrasket. Gode parkeringsmuligheder.
Nedstrøms broen i Sivested. Dette stykke kan været svært at fiske pga. høje siv. Men der kan stå mange fisk, så prøv at lave nogle huller og smid en spinner ud. Måske du bliver overrasket. Gode parkeringsmuligheder.
Fra den lille træ bro i baggrunden og ned til Grisebroen står der ofte gode fisk. Svært at fiske af pga. høje siv.
Gode parkeringsforhold.
Fra den lille træ bro i baggrunden og ned til Grisebroen står der ofte gode fisk. Svært at fiske af pga. høje siv. Gode parkeringsforhold.
Fra Grisebroen og ned til broen ved Pognes er det heller ikke nemt at komme til. Høje siv og skrænter gør at der ikke er mange som prøver her.
Så måske der kan vente en overraskelse til den som prøver.
Fra Grisebroen og ned til broen ved Pognes er det heller ikke nemt at komme til. Høje siv og skrænter gør at der ikke er mange som prøver her. Så måske der kan vente en overraskelse til den som prøver.
Fra broen ved Pognes og ned til de små huse er der til gengæld gode fiskemuligheder. Og nu kan der køres på rimelig god vej helt ned til Fannerup. Og her er der ikke kørselsforbud. Der er ikke mange som fisker her, men der er fine muligheder for at fluefiske.
Fra broen ved Pognes og ned til de små huse er der til gengæld gode fiskemuligheder. Og nu kan der køres på rimelig god vej helt ned til Fannerup. Og her er der ikke kørselsforbud. Der er ikke mange som fisker her, men der er fine muligheder for at fluefiske.
Fra broen i skoven og op til Pognes er der meget uberørt fiskevand. Nogle stræk er fint fiskbare, mens andre er umulige at komme til pga. høje siv. Egner sig nok bedst til spinnefiskeri.
Fra broen i skoven og op til Pognes er der meget uberørt fiskevand. Nogle stræk er fint fiskbare, mens andre er umulige at komme til pga. høje siv. Egner sig nok bedst til spinnefiskeri.
Som det ses på billedet nedstrøms broen i skoven, er det næsten umuligt at komme ned til fiskevandet. Hvis du har lyst til prøve, så må du gerne lave nogle huller mellem sivene og fiske der. Men det er hårdt arbejde skal jeg hilse og sige. Der kommer længere nede efter de små huse nogle stræk, hvor der ikke er siv på kanterne.
Som det ses på billedet nedstrøms broen i skoven, er det næsten umuligt at komme ned til fiskevandet. Hvis du har lyst til prøve, så må du gerne lave nogle huller mellem sivene og fiske der. Men det er hårdt arbejde skal jeg hilse og sige. Der kommer længere nede efter de små huse nogle stræk, hvor der ikke er siv på kanterne.
Broen ved Sofiesminde. Det er ikke så få fisk, som har måttet lade livet efter at en blink, spinner eller wobler er blevet kastet ind under broen. Sidst på sæsonen står der mange store fisk på dette stræk. Kan fiskes med alle former for fiskeri.
Broen ved Sofiesminde. Det er ikke så få fisk, som har måttet lade livet efter at en blink, spinner eller wobler er blevet kastet ind under broen. Sidst på sæsonen står der mange store fisk på dette stræk. Kan fiskes med alle former for fiskeri.
Nedstrøms Sofiesminde broen er der et godt sving. Her fanges ofte gode fisk. Herefter kommer man ind i en skov, hvor det kan være svært at komme til. Der er dog gode huller hvor det er muligt at komme til.
Nedstrøms Sofiesminde broen er der et godt sving. Her fanges ofte gode fisk. Herefter kommer man ind i en skov, hvor det kan være svært at komme til. Der er dog gode huller hvor det er muligt at komme til.
Håbets bro. Også under denne bro er der i tidens løb blevet fanget mange flotte fisk. Stykket opstrøms kan holde fisk, men de står som regel ovre ved modsatte bred. Mest spinnevand.
Håbets bro. Også under denne bro er der i tidens løb blevet fanget mange flotte fisk. Stykket opstrøms kan holde fisk, men de står som regel ovre ved modsatte bred. Mest spinnevand.
Det første stykke efter håbets bro, er svært at fiske på, men herefter er der flere gode stræk ned til Fannerup.
Det første stykke efter håbets bro, er svært at fiske på, men herefter er der flere gode stræk ned til Fannerup.
Pumpestationeni Fannerup. Her er alt fiskeri forbudt.
Pumpestationeni Fannerup. Her er alt fiskeri forbudt.
Pumpeudløbet i Fannerup. Her fanges mange gode havørreder i sommerperioden. Og ned til landevejs broen i Fannerup, står der fra juli mange fisk. Rigtig giftigt stræk til natfluefiskeri.
Pumpeudløbet i Fannerup. Her fanges mange gode havørreder i sommerperioden. Og ned til landevejs broen i Fannerup, står der fra juli mange fisk. Rigtig giftigt stræk til natfluefiskeri.
Stykket fra landevejsbroen i Fannerup og op til pumpeudløbet set nedefra.
Stykket fra landevejsbroen i Fannerup og op til pumpeudløbet set nedefra.
Her løber Ørum å ud i Nordkanalen lige oven for landevejs broen i Fannerup. Her foran og under broen bliver der fanget rigtig mange flotte fisk gennem hele sæsonen. Fint fluevand.
Her løber Ørum å ud i Nordkanalen lige oven for landevejs broen i Fannerup. Her foran og under broen bliver der fanget rigtig mange flotte fisk gennem hele sæsonen. Fint fluevand.
Så er vi klar til stykket nedstrøms Fannerup. Og vi starter med et af de bedst fangende stykker i hele systemet. Gennem hele sæsonen landes der dagligt fisk på denne strækning. Men natfluefiskeriet i den varme periode kan være helt suverænt. Foreningen har her et læskur hvor man kan søge læ hvis det bliver regnvejr. Her findes også den første grødespærring. Der er rigtig gode parkeringsmuligheder, samt borde og bænke i den varme tid.
Så er vi klar til stykket nedstrøms Fannerup. Og vi starter med et af de bedst fangende stykker i hele systemet. Gennem hele sæsonen landes der dagligt fisk på denne strækning. Men natfluefiskeriet i den varme periode kan være helt suverænt. Foreningen har her et læskur hvor man kan søge læ hvis det bliver regnvejr. Her findes også den første grødespærring. Der er rigtig gode parkeringsmuligheder, samt borde og bænke i den varme tid.
Hele Fannerup stykket set nede fra Smede broen. Her skal parkeres så der kan komme landbrugsmaskiner forbi.
Hele Fannerup stykket set nede fra Smede broen. Her skal parkeres så der kan komme landbrugsmaskiner forbi.
Nedstrøms Smedebroen. Godt stykke til alle former for fiskeri. Her kan være læ, hvis det blæser meget fra Syd. Længere nede kommer "Sørens sving" hvor der bliver fanget mange flotte fisk. Der kan fiskes helt ned til broen hvor Ginnerup brugs lå.
Nedstrøms Smedebroen. Godt stykke til alle former for fiskeri. Her kan være læ, hvis det blæser meget fra Syd. Længere nede kommer "Sørens sving" hvor der bliver fanget mange flotte fisk. Der kan fiskes helt ned til broen hvor Ginnerup brugs lå.
Foran broen ved Ginnerup brugs broen. Fine fiskemuligheder og gode parkeringsforhold.
Foran broen ved Ginnerup brugs broen. Fine fiskemuligheder og gode parkeringsforhold.
Nedstrøms broen. Det var ved denne bro at der for en del år siden blev fanget en hanfisk på 11.3 kg. Når der elfiskes her kommer der ofte mange fisk i baljerne. Der kan fiskes helt ned til Ginnerup missionshus.
Nedstrøms broen. Det var ved denne bro at der for en del år siden blev fanget en hanfisk på 11.3 kg. Når der elfiskes her kommer der ofte mange fisk i baljerne. Der kan fiskes helt ned til Ginnerup missionshus.
Missionshuset i Ginnerup. Her er mange fine standpladser. Der bliver engang imellem fanget regnbueørreder foran broen. Gode parkeringsforhold ved broen.
Missionshuset i Ginnerup. Her er mange fine standpladser. Der bliver engang imellem fanget regnbueørreder foran broen. Gode parkeringsforhold ved broen.
Så kommer der et langt stykke hvor man har skoven bag sig. Der står normalt mange fisk på strækningen ned til "Favoritten", men de kan være svære at komme til pga. græspuder ved modsatte bred. Her står fiskene under og så er de jo svære at fange. Hvis man kører ud i sundet på grusvejen og drejer til venstre første gang, kommer der et sted, hvor man kan parkere i vejsiden. Herfra kan man gå over en mark (100m) og så er man ved et godt fiskestræk. Men husk nu at der skal være plads til at landbrugsmaskinerne kan komme forbi.
Så kommer der et langt stykke hvor man har skoven bag sig. Der står normalt mange fisk på strækningen ned til "Favoritten", men de kan være svære at komme til pga. græspuder ved modsatte bred. Her står fiskene under og så er de jo svære at fange. Hvis man kører ud i sundet på grusvejen og drejer til venstre første gang, kommer der et sted, hvor man kan parkere i vejsiden. Herfra kan man gå over en mark (100m) og så er man ved et godt fiskestræk. Men husk nu at der skal være plads til at landbrugsmaskinerne kan komme forbi.
Slutningen af "Favoritstykket" kan være svært at fiske af pga. høje siv, men der står store fisk her. Der kan parkeres ved broen.
Slutningen af "Favoritstykket" kan være svært at fiske af pga. høje siv, men der står store fisk her. Der kan parkeres ved broen.
Efter broen kommer der et langt lige stykke med høje siv. Men sidst på stykket lige før den næste bro, er der mulighed for at komme til.
Efter broen kommer der et langt lige stykke med høje siv. Men sidst på stykket lige før den næste bro, er der mulighed for at komme til.
Opstrøms Sundbogård broen. Her kan der fiskes. Parker ved broen, men husk på landbrugsmaskinerne.
De skal kunne komme forbi.
Opstrøms Sundbogård broen. Her kan der fiskes. Parker ved broen, men husk på landbrugsmaskinerne. De skal kunne komme forbi.
Fra Sundbogård broen og ned til Djursgårdsbroen er der mange fisk. Det er bare svært at komme til dem. Bevoksningen er kraftig, men der er huller ind imellem.
Fra Sundbogård broen og ned til Djursgårdsbroen er der mange fisk. Det er bare svært at komme til dem. Bevoksningen er kraftig, men der er huller ind imellem.
Opstrøms Djurgårdsbroen. Her må der også fiskes på Nordsiden. Det er også nødvendigt, da der er høje siv helt op til den næste bro. Her findes også en grødespærring som kan sættes lige foran broen. Parker ved broen.
Opstrøms Djurgårdsbroen. Her må der også fiskes på Nordsiden. Det er også nødvendigt, da der er høje siv helt op til den næste bro. Her findes også en grødespærring som kan sættes lige foran broen. Parker ved broen.
Nedstrøms Djurgårdsbroen kan og må der fiskes på begge side. På nordsiden dog kun ned til udløbet af Busk åen, (der er skilte). Der fanges som regel mange fisk her og det er et af de hotte fluestræk.
Nedstrøms Djurgårdsbroen kan og må der fiskes på begge side. På nordsiden dog kun ned til udløbet af Busk åen, (der er skilte). Der fanges som regel mange fisk her og det er et af de hotte fluestræk.
Skolebroen i Enslev. En hot sommer og efterårs plads. Øverst på strækket ligger Enslevpumpen, som gør at der oftest er god strøm her. Her findes den sidste grødespærring. Parkering på begge sider af broen.
Skolebroen i Enslev. En hot sommer og efterårs plads. Øverst på strækket ligger Enslevpumpen, som gør at der oftest er god strøm her. Her findes den sidste grødespærring. Parkering på begge sider af broen.
Fra Skolebroen og helt ned til Mortensbro er der mange gode standpladser. Fra juli og til sæsonafslutningen er der mange fisk her. Fint fluestræk. Man skal bare lige passe på for træerne bagved er gode at hænge fast i med fluerne.
Der skal parkeres ved Skolebroen, for der må ikke køres på dæmningen.
Fra Skolebroen og helt ned til Mortensbro er der mange gode standpladser. Fra juli og til sæsonafslutningen er der mange fisk her. Fint fluestræk. Man skal bare lige passe på for træerne bagved er gode at hænge fast i med fluerne. Der skal parkeres ved Skolebroen, for der må ikke køres på dæmningen.
Mortensbro. En af de sikre pladser sæsonen igennem. Øverst på strækket ligger "Tjørnen". Her står mange store fisk hele sæsonen.
Parker ved broen.
Mortensbro. En af de sikre pladser sæsonen igennem. Øverst på strækket ligger "Tjørnen". Her står mange store fisk hele sæsonen. Parker ved broen.
Fra Mortensbro og ned til broen ved Enslevgården er det kun muligt at fiske med spinnestang. Her er træer helt ud over bredderne. Der står mange fisk her hele sæsonen.
Fra Mortensbro og ned til broen ved Enslevgården er det kun muligt at fiske med spinnestang. Her er træer helt ud over bredderne. Der står mange fisk her hele sæsonen.
Broen over til Enslevgården. Som det ses er det kun spinnefiskeri her.
Det er her foreningen har klækkeri og klublokale. Parker ved broen.
Broen over til Enslevgården. Som det ses er det kun spinnefiskeri her. Det er her foreningen har klækkeri og klublokale. Parker ved broen.
Nedstrøms Enslevgården. Stadig er det spinnefiskeren som har fordelen.
Nedstrøms Enslevgården. Stadig er det spinnefiskeren som har fordelen.
Når træerne ved Enslevgården slutter kommer golfbanestykket. Her er til gengæld mulighed for fint fluefiskeri. Åen er forholdvsis bred 
her, og de første opgangsfisk fanges ofte her. Her må fiskes på begge sider. Sidst på stykket kommer skiltet hvor foreningens lejede fiskeret ophører. Herfra er det Norddjurs kommune som har fiskeretten, men vi administrerer det og har samtidig pligten til at kontrollere at der ikke udøves ulovligt fiskeri. Der kan parkeres langs vejen. Her kan være mange grønlændere i starten af sæsonen.
Når træerne ved Enslevgården slutter kommer golfbanestykket. Her er til gengæld mulighed for fint fluefiskeri. Åen er forholdvsis bred her, og de første opgangsfisk fanges ofte her. Her må fiskes på begge sider. Sidst på stykket kommer skiltet hvor foreningens lejede fiskeret ophører. Herfra er det Norddjurs kommune som har fiskeretten, men vi administrerer det og har samtidig pligten til at kontrollere at der ikke udøves ulovligt fiskeri. Der kan parkeres langs vejen. Her kan være mange grønlændere i starten af sæsonen.
Golfbanestykket set fra Randersvej broen.
Golfbanestykket set fra Randersvej broen.
Fra Randersvejbroen og til udløbet må der fiske på begge sider hvor der er offentlig grund. Fint stræk til fluefiskeri. Parkering ved broen.
Fra Randersvejbroen og til udløbet må der fiske på begge sider hvor der er offentlig grund. Fint stræk til fluefiskeri. Parkering ved broen.
Her løber Sydkanalen så til igen. Øverst på strækket ligger Kobroen. På dette stræk fanges der mange grønlændere. Her kan fint fiskes fra begge sider. Stor parkeringsplads ved kulturhuset.
Her løber Sydkanalen så til igen. Øverst på strækket ligger Kobroen. På dette stræk fanges der mange grønlændere. Her kan fint fiskes fra begge sider. Stor parkeringsplads ved kulturhuset.
Bybroen på Århusvej. Fine fiskemuligheder. Godt grønlænderfiskeri. Parkering ved broen.
Bybroen på Århusvej. Fine fiskemuligheder. Godt grønlænderfiskeri. Parkering ved broen.
Jernbanebroen i Grenå. Her fanges ofte en god fisk. Pas på forbipasserende hvis du fisker med flue, for vejen går lige forbi. Parker ved Bybroen og gå over vejen.
Jernbanebroen i Grenå. Her fanges ofte en god fisk. Pas på forbipasserende hvis du fisker med flue, for vejen går lige forbi. Parker ved Bybroen og gå over vejen.
Efter Jernbanebroen kommer et af de hotte stykker. Hvad etableringen af "Åbyen" kommer til at betyde for fiskeriet her vides ikke endnu. Sidste år var der fint fiskeri trods stor bygge aktivitet. Der kan parkeres lige ned til åen.
Efter Jernbanebroen kommer et af de hotte stykker. Hvad etableringen af "Åbyen" kommer til at betyde for fiskeriet her vides ikke endnu. Sidste år var der fint fiskeri trods stor bygge aktivitet. Der kan parkeres lige ned til åen.
Josiasensvejbroen. Herfra og op til Gasværket kan der fanges gode fisk hele sæsonen igennem. Parker på vejen hen til Plantorama 2000.
Josiasensvejbroen. Herfra og op til Gasværket kan der fanges gode fisk hele sæsonen igennem. Parker på vejen hen til Plantorama 2000.
Det bedste stykke til grønlænderfiskeri findes efter broen.
Her trækker ofte flere fisk rundt sammen og finder man dem kan man opleve et kanon fiskeri.
Det bedste stykke til grønlænderfiskeri findes efter broen. Her trækker ofte flere fisk rundt sammen og finder man dem kan man opleve et kanon fiskeri.
Mit foretrukne stræk til grønlænderfiskeri med fluen. Her er rigtig god strøm og ofte mange fisk.
Der kan parkeres ovre på Søndre skole P plads. Her er lavet en handicapbro så alle har mulighed for at fiske.
Mit foretrukne stræk til grønlænderfiskeri med fluen. Her er rigtig god strøm og ofte mange fisk. Der kan parkeres ovre på Søndre skole P plads. Her er lavet en handicapbro så alle har mulighed for at fiske.
Herfra svinget ved Søndre skole og ned til udløbet er der fine fiske muligheder. Der kan fiskes med alt og der kan fanges fisk overalt. I baggrunden ses Hornsletsallé broen, Her står ofte en stor fisk i det dybe hul lige under broen.
Parker ved skolen.
Herfra svinget ved Søndre skole og ned til udløbet er der fine fiske muligheder. Der kan fiskes med alt og der kan fanges fisk overalt. I baggrunden ses Hornsletsallé broen, Her står ofte en stor fisk i det dybe hul lige under broen. Parker ved skolen.
Hertil må der fiskes. Læg mærke til det blå skilt. Herfra er der 500m fredningsbælte. Derfor er der også totalt forbud mod fiskeri i lystbådehavnen.
Hertil må der fiskes. Læg mærke til det blå skilt. Herfra er der 500m fredningsbælte. Derfor er der også totalt forbud mod fiskeri i lystbådehavnen.

Her kan du se billeder fra fiskevandet. Tryk på et billede for at se det i stor størrelse med tekst.

Der må fiskes i Nord og Sydkanalen fra dæmningssiden. Der må fiskes fra sammenløbet lige uden for Kolind og helt ned til fredningsbæltet før udløbet i Kattegat. På stykket ovenfor og nedenfor Djursgårdsbroen i Enslev er det dog tilladt at fiske på Nordsiden. Ligeledes har vi fra 2012 fået lov til at fiske nogle andre steder på Nordsiden. Se de nye oversigtskort. Der er opsat skilte.
Fiskevandet er præget af den lave faldhøjde fra Kolind til udløbet. Der er til tider langsom strøm i den øvre del. Efter pumpestationen i Fannerup kommer der mere fart på vandet. Og nede efter pumpestationen i Enslev kan der være god strøm.
Der  er ingen begrænsninger i valg af agn, dog må der kun hjemtages 3 havørreder eller laks pr. dag.