NYT FRA VANDPLEJEN

Skrevet af Gerhard Brandt Jørgensen , d. 09-01-2020
På besigtigelse i Skod å.

Langs den nederste del af Skod å, hvor nærbanen krydser åen, var der 100m op og nedstrøms nærbanebroen 7 gydebanker i år.

Foto viser banebroen over Skod å.
Skrevet af Gerhard Brandt Jørgensen , d. 09-01-2020
På besigtigelse i Korup å.

Korup å har kun 2 gydestrækninger tilbage. Den øverste strækning ligger ved Sølille, her var der i år 4 gydebanker.

Den nederste strækning havde i år 3 gydebanker.

Antallet af gydebanker i år er mindre end sidste år, måske skyldes det, at der i år har været skarvprædation på strækningerne i gydetiden.

Vandplejen har i år plantet flere træer langs strækningen, og udlagt cement rør som fiskeskjul.

Foto viser fiskeskjul.
Skrevet af Gerhard Brandt Jørgensen , d. 09-01-2020
På besigtigelse i Ørum å.

I Ørum by langs den tidligere Brugs og nedstrøms igennem parken, frem til A15.
Var der 22 gydebanker.

Et par km længere nedstrøms ved Gammel Mølle, var der neden for broen over åen 12 gydebanker.

Foto viser strækningen nedstrøms broen ved Gammel Mølle.
Skrevet af Gerhard Brandt Jørgensen , d. 22-12-2019
På besigtigelse i Nimtofte å.

Antallet af gydebanker langs øvre strækning er i år meget god. Der blev i alt fundet 39 gydebanker.

Som sædvanlig var der desværre ikke en eneste gydning langs golfbanen. Vandplejen må derfor også i år konstatere. At havørreder og golf spil skal holdes adskilt.

Foto viser Nimtofte å med ved og vandranunkler.
Skrevet af Gerhard Brandt Jørgensen , d. 22-12-2019
På besigtigelse i Ørum å ved Stenvad.

Den tidl defekte rørbro i Stenvad, som var en spærring har Lodsejeren nu fjernet, og i stedet for er der udlagt en bro af stålbjælker.

Selv om lodsejeren endnu ikke har fået monteret dækket, fungerer passagen tilfredsstillende, for der er 3 gydebanker opstrøms passagen, og 7 gydebanker nedstrøms.

Stålbroen er i øvrigt fremstillet af Vandplejen i Sportsfiskerforeningen.

Foto viser de udlagt stålspær, hvor den tidligere defekte rørbro var.
Skrevet af Gerhard Brandt Jørgensen , d. 22-12-2019
Spærringer er hver år et problem langs flere gydestrækninger.
Opstrøms vedhæftede foto var der ikke en eneste gydning i år.
Hilsen Vandplejen