GÆSTEBOG

Her har du mulighed for at skrive en hilsen. Det kan være en oplevelse fra fiskevandet, eller hvad du ellers kan finde på, som vedrører foreningen.

Flyt/placér taleboblen på billedet med din mus

Skriv tekst til din talebobbel

Shape:
 
Skrevet af tina, d. 03-09-2018
Fin side
E-mail:
Skrevet af Ove Møller Andersen, d. 20-07-2018
PLIGTGENNEUDSÆTNING AF GEDDER.
Gedder og mårhund kan på mange måder sammenlignes. De æder begge, hvad der er tilgængeligt.
Mårhunden har det let, fordi mængden af bær,fugleunger,smådyr større dyr o.s.v. findes i rigelige mængder.
Gedden i Kolindsundkanalerne havde tidligere fødeemner i rigelige mængder. Den nuværende situation er, at skalle brasen, ål, bæklampret m.fl. er forsvundet. Det eneste gedden nu kan leve af er rotter, ællinger og ørreder.
Når mårhunden i dag må bekæmpes med alle midler, burde der gælde noget tilsvarende for gedden i Kolindsundkanalerne.
Der bliver hvert år investeret mange tusinde kroner for at bibeholde en ørredbesteand i Kolindsund. Det kunne give et bedre resultat, hvis geddefangster ved elfisker iblev anvendt bedre og genudsætning blev forbudt.
Og for øvrigt: Hvilke byttefisk har skarv, mink og odder nu at leve af i kanalerne.
Mvh.
Ove møller Andersen
E-mail: